Vizyonumuz

  • Teknoloji seçiminde, tesislerin işletmesinde, hammadde ve enerji kullanımında, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak israfı önlemek,

  • Kirlenmenin önlenmesi amacıyla atıkları en düşük seviyeye indirmek ve geri dönüşümü desteklemek,

  • Çalışanlarımıza ve toplumumuza temiz ve güvenli bir çevre sağlamak,

  • Yerel, ulusal ve uluslararası kural ve yasalara uymak ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  • Çevre amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak,

  • Çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vererek çalışmaktır.

BELGELERİMİZ